Què fa i és realment necessari Inoculant de pèsols?

Thomas Barwick / Getty Images

Pregunta: Què fa i és realment necessari "Pea Inoculant">

Moltes fonts recomanen utilitzar un inoculant sobre llavors de pèsol, sobretot quan es planten en un sòl fresc i humit. Realment canvia la diferència quan cultiva pèsols?

Resposta:

No hi ha cap resposta definitiva sobre si necessiteu o no necessitar inocular els vostres pèsols. Els pèsols i altres llegums poden arreglar el seu propi nitrogen amb l’ajut dels bacteris rizobia. Aquests bacteris són microorganismes basats en el sòl que tenen una relació simbiótica amb els llegums. El benefici per als pèsols és un rendiment més elevat i plantes més fortes.

Els bacteris de la rizobia es troben de forma natural a la majoria dels sòls del jardí, però solen ser menys actius en un sòl fresc i humit. Per iniciar el seu efecte, podeu utilitzar el que s’anomena inoculant, una pols que conté milions de rizobies. Podeu recobrir les llavors agitant-les en una bossa de plàstic amb l’inoculant o bé simplement barrejar la pols al sòl de plantació.

No hi ha cap acord general sobre els avantatges d'utilitzar inoculant, però sembla que ajudarà en sòls més freds. Mai ho he provat jo mateix. Prefereixo esperar fins que la terra s’escalfi una mica, abans de plantar.