Les Arrels Taoistes del Feng Shui

Katie Garrod / Getty Images

Què és el taoisme i què té a veure amb el bon feng shui "> el feng shui comparteixen les mateixes arrels, ja que ambdues disciplines van evolucionar a partir de l'antiga saviesa d'entendre la interconnexió de tot el que ens envolta; la de l'energia universal (chi) tal com s'expressa. en moltes formes.
Allò que no es pot anomenar és el veritable estudi del taoisme, per tant, independentment de quines paraules, termes o explicacions puguem utilitzar per definir el Tao, encara estarem lluny de la seva veritable essència. El veritable Tao no es pot explicar amb paraules; només es pot sentir (i comprendre) a un nivell molt més profund que les paraules.

El taoisme és la saviesa d’escoltar la veu de la naturalesa, així com la saviesa de saber que els humans realment només poden prosperar quan estan alineats i en harmonia amb els ritmes de l’Univers.

El fundador del taoisme es considera Lao Tzu, un savi místic que va viure al segle VI aC. És l’autor del Tao Te Ching, un clàssic taoista molt conegut.

Tao (Dao) significa el camí o el camí

"El camí cap a què?", Podeu preguntar-vos. Bona pregunta.

El taoisme és una manera d’experimentar la teva vida sense esforç; és una manera en què estàs actiu quan l’energia flueix i s’alenteix quan l’energia s’alenteix. Espereu quan l’energia estigui bloquejada i feu un salt important endavant quan l’energia avanci.

Confies en la saviesa profunda i misteriosa de l’Univers i li permetrà portar-te als teus objectius; s’aconsegueix el que s’ha d’aconseguir sense esforços innecessaris. Obteniu el suport d’energies potents en el moment adequat i descanseu quan l’energia no hi sigui per vosaltres. És una manera d'aconseguir tot allò que cal dur a terme de manera senzilla i sense esforç.

Això ens condueix a un dels principis principals del taoisme, el principi d’Acció per la Inacció de Wu Wei . Wu Wei significa que saps quan has d’actuar i quan no has d’actuar perquè entens el flux d’energies al teu voltant; coneixeu el millor moment per a les vostres accions.

Un altre principi fonamental del taoisme és el principi de Yin Yang o l'estudi de les dues forces universals oposades. Totes les escoles de feng shui, sobretot les clàssiques escoles de feng shui, es basen en l'estudi de crear una qualitat harmoniosa d'energia; i el principi Yin Yang, juntament amb el principi dels cinc elements, és el fonament d’un bon Feng Shui.

Si bé el taoisme és un coneixement filosòfic del coneixement aplicat a la manera de ser, el feng shui va evolucionar cap a una direcció lleugerament diferent. Es va convertir en l'estudi de crear entorns que estiguin alineats amb el flux natural de l'Univers, entorns que poden alimentar i sostenir l'energia i la qualitat de vida.

Creant un bon Feng Shui


Diverses escoles de feng shui contemplen diversos aspectes, o criteris de feng shui, per crear els espais més importants per als humans. Les fórmules complexes de feng shui s'apliquen al disseny de diversos edificis, ja sigui per a ús empresarial o personal; així com jardins i fins i tot blocs de ciutat sencers!

Les arrels del taoisme són molt fortes al feng shui, sobretot a les escoles que calculen el factor temps, com ara l’escola Flying Star, per exemple. Tot i això, de vegades aquesta informació del feng shui és portada a l’extrem i la seva aplicació pot esdevenir el contrari de la saviesa taoista.

Sempre es pot estar segur de crear un bon feng shui si s’alinea amb la sensació de l’energia en un moment donat. No detecteu l’energia no és difícil, podeu aprendre-la.

Es pot convertir en una eina inestimable no només per crear un bon feng shui, sinó també per viure una vida feliç i alegre plena de sorpresa i bellesa. Una qualitat de vida ideal i senzilla; una qualitat de vida practicada per poderosos mestres taoistes.