Calcula la densitat de catifes

Petek Arici / E + / Getty Images

La densitat d’una catifa és un dels molts factors que determinen la qualitat i el rendiment general d’una catifa. Malgrat una concepció errònia comuna, la densitat de la catifa i el pes facial de la catifa no són termes intercanviables que signifiquen el mateix, tot i que el pes facial és un factor que s’utilitza per calcular la densitat. El pes facial i la densitat són dos components completament diferents a l’hora d’avaluar la qualitat d’una catifa.

  • El pes facial de la catifa es refereix al pes de la fibra que es troba en un jardí quadrat de la catifa. El patró es mesura en unces.
  • La densitat de catifes es refereix a la proximitat de les fibres entre les fibres de la catifa.

Com calcular la densitat de catifes

La densitat de catifes es calcula mitjançant la fórmula següent:

  1. Pes pesat de la catifa multiplicat per 36
  2. dividit en alçada de pila de catifes
  3. és igual a la densitat, es mesura en unces per jardí cúbic

L’ alçada de la pila és la longitud de les fibres de la catifa des de les seves puntes finals fins al punt en què arriben al suport de la catifa. A la fórmula anterior, l'alçada de la pila s'ha de representar com a una fracció de polzada, reflectida en un format decimal. Per exemple, l’alçada d’una pila de la meitat de polzada es representaria com a 0, 5, mentre que l’alçada d’una pila d’un quart de polzada seria de 0, 25, etc.

El nombre que resulti del càlcul de densitat anterior serà un número de quatre dígits. Per exemple, una catifa amb un pes de 50 unces i una alçada de la meitat de polzada tindria una densitat de 3600 unces per jardí cúbic (50 x 36 / 0, 5 = 3600).

A jutjar la qualitat de la catifa

No utilitzeu només un factor com a indicador de la qualitat global de la catifa. Tots els factors (densitat, pes facial, gir, tipus de fibra, etc.) treballen junts per determinar com es veurà la catifa i el seu rendiment en general. Tots aquests factors s’han de tenir en compte a l’hora de prendre una decisió sobre la catifa adequada per a la vostra llar.

Tot i així, totes les altres coses siguin iguals, com més gran sigui la densitat de catifes, més dura serà la catifa i més agradable serà a peu de terra. De la mateixa manera que la gespa és més luxosa si les herbes són gruixudes als peus baixos, una catifa amb una densitat de piles més elevada es sentirà més gran i es mantindrà millor amb el desgast.

Valors mínims de densitat

Per a un rendiment òptim en condicions normals de la llar, és ideal un valor de densitat superior a 3000. Segons l'Institut Carpet and Rug, les condicions de trànsit molt intenses (com les que es troben en un ús comercial pesat) requereixen una densitat mínima de 5.000.